Missie en strategie

Missie

TechXperience! richt zich op het stimuleren van interesse voor technische beroepen en ondernemend vakmanschap. Wij willen het imago van techniek verbeteren door leerlingen te laten ervaren dat techniek leuk is en perspectief biedt. Het gaat hierbij om beleving, verbeelding en verwondering. Het resultaat van deze inspanningen is uiteindelijk: voldoende belangstelling en kwalitatief aanbod voor de hele techniek-bedrijfs en -opleidingstak.

De Provincie Noord-Brabant investeert in projecten voor goed opgeleid en flexibel inzetbaar personeel. Er zijn om die reden in Brabant vijf regionale techniekpromotieplatforms die nauw samenwerken.

Strategie

TechXperience! is er om regionale activiteiten op techniekgebied te bundelen en te coördineren, om zo te kunnen komen tot een gezamenlijke aanpak en een samenhangend programma zodat activiteiten een duurzaam gestructureerd karakter kunnen krijgen.

Concreet organiseren wij – in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden – doorlopend allerlei projecten in de regio. TechXperience! fungeert daarbij als een platform waar verschillende partijen bijeen kunnen komen, informatie kunnen opvragen en initiatieven kunnen ontplooien.

Geplaatst in Missie en strategie.